Tjeders whisky

Bara whisky

Vad är en whiskys ålder?

En whiskys ålder är en mer komplicerad fråga än vad man först kan tro.

För whisky gäller att dess ålder avser den tid whiskyn har lagrats på ekfat som inte är större än 700 liter. Ålder anges alltid i hela år. Tid som whiskyn legat på en vat, jättefat på över 3000 liter, som används för marrying (ihopblandning av flera fat), räknas inte. Åldern på en whisky som är en vatting, alltså en blandning av whisky från olika fat – vilket gäller all whisky som inte är single cask – utgörs av åldern på den yngsta ingående whiskyn, oavsett om den färdigblandade whisky är single malt, blended malt eller blended whisky.

Är du med? OK, då kan vi börja nysta på djupet.

Trots att whisky enligt rådande bestämmelser inte får lagras på fat som är större än 700 liter får man alltså blanda samman whisky från flera fat i fat som är bra mycket större än 700 liter, och även låta whiskyn i dessa jättefat ligga, ibland i flera månader. Så gör till exempel Balvenie med sina Tun-buteljeringar. Denna tid i vats räknas dock alltså inte till lagringstiden. Teoretiskt sett kan du ha 10 YO whisky från en stor mängd fat som ligger i fem år i en vat, och whiskyn är då – 10 YO.

Så var det detta med att ange ålder i hela år. Säg att du fyller ett fat den 9 juli år 2001. Du buteljerar fatet den 4 juli 2013. Whiskyn är vådligt nära att vara 12 YO, men åldern på whiskyn är förstås fortfarande 11 YO. Ja, med den implementering av regleringarna som finns gäller att whisky blir whisky först efter tre år och en dag är whiskyn i ditt fat faktiskt bara 11 YO om du tömmer fatet i en ståltank fem minuter före midnatt den 9 juli 2013. Whisky ”fyller år”, inte på den dag spriten lades på fat, utan dagen därpå. Väntar du därför istället med att tömma fatet till fem sekunder efter midnatt, den 10 juli, är whiskyn därför äntligen och först då 12 YO. (Om du däremot fyllde trettio fat 9 juli 2001 och hällde över allt på en vat 9 juli 2013 och lät blandningen ligga i sju månader i den stora blandningstanken – som är av ek, som sig bör, vilket förutom oxideringen innebar att whiskyn de facto fortsätter mogna och förändras, om än långsammare – är däremot den whiskyn bara 11 YO; tid i stora blandningsfat räknas ju inte, remember.)

Att en whiskys ålder utgörs av dess yngsta komponent tarvar också lite utredning. Tanken med bestämmelsen är att destillerier inte ska kunna marknadsföra en whisky genom att säga att den är 22 YO, om det i själva verket är bara 90% av all ingående whisky i blandningen som är 22 YO, medan resterande 10% är 21 YO (eller 17 YO, eller 3 YO). Om ett destilleri blandar tio fat som är 22 YO med ett halvt fat som är 8 YO och destilleriet vill sätta ut en ålder på etiketten för den whisky som blir resultatet av blandningen måste de alltså ange åldern 8 YO. De kan heller inte, vilket framgått av en kontrovers mellan företaget Compass Box och Scotch whisky association som rasade under 2015 och 2016, explicit visa hur gamla olika komponenter av whiskyn är, eller klargöra hur många procent av all ingående whisky i en blandning som har olika åldrar. Det enda som får sägas är en ålder, och den åldern måste vara den yngsta komponenten. Information om en blandnings olika åldrar kan ges till kunder om dessa frågar, men får inte sättas ut på etiketter eller sidor på nätet.

TEN. ish?

En kritik av NAS-whisky – whisky som ges ut utan någon ålder angiven på etiketten – är att man inte vet riktigt vad det är man köper; att det är ett sätt för branschen att dölja att man säljer yngre whisky till samma pris. Jag håller i princip med om den kritiken. Men! Ett motargument i sammanhanget är att man faktiskt inte vet åldern på en åldersangiven whisky heller, i alla fall inte med någon vidare säkerhet. En 10 YO kan ju bestå av 3% 10 YO whisky, 88% 14 YO whisky och 9% 25 YO whisky. Med en 10 YO vet du inte att whiskyn är 10 YO, du vet bara att den yngsta skvätten i blandningen är 10 YO. Vilket i och för sig förstås gör den till en 10 YO…men det är ju något helt annat än om varje ingående fat i blandning var just 10 YO.

Börjar det bli jobbigt? Häng med, för nu blir det etter värre. Visst är det så att en whiskys formella ålder är lika med åldern på den yngsta komponenten i det som buteljeras. Men! Det finns heller ingen regel som säger att all ingående whisky inte får vara äldre än vad som anges på etiketten. Det betyder att din flaska Glenwhatnot 15 YO i själva verket lika gärna kan vara 17 YO.

Nu undrar du som läsare kanske varför i hela friden ett destilleri skulle vilja buteljera en whisky som 15 YO om den i själva verket än 17 YO. Det kan finnas flera olika skäl för detta, och det finns faktiskt flera kända exempel på att sådant har gjorts och fortfarande görs. Ett skäl kan vara att ett destilleri inte vill ändra på den egna, väl inarbetade serie whiskies som kunderna älskar, det som brukar kallas ett destilleris core range. Säg att destilleriet har legat i malpåse – inte destillerat någon sprit – under några år bakåt i tiden. De kommer då hamna i ett läge där de inte har någon femton år gammal whisky att använda för att kunna fortsätta ge ut sin 15 YO. De vet att de kommer att ha 15 YO whisky igen om bara några få år, beroende på hur länge som destilleriet låg i malpåse. Men de har kanske också en hel del fat som är äldre än 15 YO, från tiden före malpåsen. De kan då ta dessa fat och fortsätta ge ut sin älskade 15 YO, även om whiskyn i buteljen faktiskt är äldre än 15 YO.

Inte femton på en fläck.

Ett känt exempel på detta i vår egen tid är destilleriet GlenDronach, vars 15 YO under en lång följd av år bara blev äldre och äldre på grund av att ingen produktion skedde på destilleriet från någon gång 1996–maj 2002. En 15 YO GlenDronach buteljerad 2015 var alltså i själva verket absolut minst 18 YO. Från någon gång efter maj 2017 kan vi dock räkna med att GlenDronach 15 YO kommer tillbaka på marknaden – men den lilla skillnaden att den nu faktiskt kommer vara 15 YO.

Ett annat skäl för ett destilleri att ange en lägre ålder på flaskorna än den faktiska kan vara att man försöker slå sig fram på en hård marknad. Man kanske är ett mindre känt varumärke, och den whisky som har producerats har tidigare mest gått till blendwhisky. Nu är det så dags att lansera whiskies som 10 YO och 15 YO. Det står då destilleriet fritt att låta dessa vara, till exempel, 13 YO och 18 YO. Recensenter kanske kommer jubla över att det är helt otroligt att de här whiskyerna kan vara så bra och så mogna redan vid tio eller femton år.

21, and then some.

Springbank 21 YO är ett roligt exempel i sammanhanget. Under en lång följd av år var deras 21 YO nämligen bra mycket äldre än 21 YO. Jag har hört, från mycket initierade källor, två helt motstridiga berättelser om varför det var så. Enligt den ena berättelsen hade man hade slut på 21 YO whisky i lagerhusen och destillerichefen började ta galet gamla fat och buteljera dem som 21 YO, eftersom 21 YO var Springbanks flaggskepp som bara måste fortsätta ges ut. Detta beteende ledde enligt den här berättelsen till sist till att destillerichefen fick sparken. Den andra berättelsen gör gällande att Springbank gjorde detta mycket medvetet, och att man samtidigt kaxigt gick ut med att säga att ställ vår 21-åring mot vilken annan 21-åring som helst, och vår kommer vinna. Enligt denna berättelse var det alltså en helt medveten taktik att ange en lägre ålder på etiketten än vad som faktiskt var i flaskan.

Som en destruktiv avslutning och för att helt spräcka ballongen avslutar vi med att säga att vi har hört glunkas, mellan skål och vägg, att man faktiskt inte till 100% kan lita på åldern på etiketten åt andra hållet heller: att din 10 YO faktiskt kan innehålla whisky som är yngre än 10 YO; att det från en del håll fuskas med åldersangivelserna. Det är ett lagbrott om det sker, och jag hoppas verkligen att beteendet är ypperligt marginellt.

Denna text utgör ytterligare en förhandstitt ur mitt pågående bokprojekt, där jag kommer presentera och diskutera saker som förkortningar, kända varumärken, aktiva malt- och graindestillerier (och ett urval av döda destillerier), oberoende buteljerare, tekniska termer, whiskybloggar samt ägarkoncerner från A till Ö.


Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2021 Tjeders whisky

Tema av Anders Norén