Tjeders whisky

Bara whisky

Vad är vintage?

Normalt lanseras whisky antingen som NAS eller med åldersbestämning. En del destillerier och oberoende buteljerare väljer istället att släppa sin whisky som man gör i vinvärlden, i form av vintages. Men vad betyder det när du köper en flaska och det står 1992 Vintage på den? 

För att en whisky ska kunna ha ett vintage måste all ingående whisky i blandningen vara lagd på fat samma år. En Glenwhatnot 10 YO som är buteljerad den 31 december 2002 kan ju faktiskt ha ingående fat som är äldre är 10 YO och som alltså inte fylldes just 1992. Heter flaskan istället Glenwhatnot Vintage 1992 har däremot precis alla fat som ingår i blandningen fyllts just 1992.

Eftersom det på en vintage-buteljering normalt inte framgår när på året de ingående faten blivit fyllda går det ofta inte att veta den exakta åldern på en vintage-utgiven whisky. En 1992 vintage buteljerad 2015 kan ju vara både 22 och 23 YO, om buteljeringen gjordes i april och några av de ingående faten fylldes efter april 1992. I ovanligt förekommande fall kan en whisky ha en vintage, men inget på etiketten tydligt utsatt buteljeringsår. Utan buteljeringsår är informationen om vintage nästintill meningslös. Om vi inte vet när whiskyn hamnade på flaska kan ju faktiskt en Glenwhatnot 1980 vara vad som helst mellan 3 och 38 år gammal.

Macallan var mig veterligen först med att nästan konsekvent lansera officiella buteljeringar i form av vintages. Men redan 1968 lanserade Gordon & MacPhail sin serie Connoisseur’s Choice, där de sedan dess släppt whisky i form av vintages. Glenrothes körde åren 1994–2018 mer eller mindre konsekvent på vintages för sina officiella buteljeringar. Balblair har använt systemet sedan 2007.

Balblair, det enda destilleriet som konsekvent fortfarande kör med vintages för sina officiella buteljeringar?

Även särskilda begränsade släpp kan från andra destillerier komma som vintages. Så är fallet till exempel med Lagavulins Distiller’s Edition-whiskies och med en del Old Pulteney.

Tji vintages. Glenrothes har helt nyss meddelat att man slutar med vintages till förmån för traditionella åldersbestämningar.

I de fall när du ser en whisky beskriven som ”Glenwhatnot 1990–2009” avser de båda åren när whiskyn lades på fat samt vilket år den buteljerades. Det är då en 1990 vintage-whisky. Formellt antar jag att även single casks är vintage-buteljeringar, men uttrycket brukar användas för whiskies som utgör blandningar från flera fat.

Vintages är något omstridda i whiskyvärlden, om man menar i betydelsen att whisky från ett visst år och ett visst destilleri sägs skilja sig från ett annat givet år. Visst kan det finnas särskilda år då destillerier till exempel bytte pannor, maltspecifikation, jäsningstider eller skärningspunkter. Vi kan ta Glendronach som exempel: dricker du en single cask lagd på fat 2004 var deras pannor då fortfarande direkteldade med kol. 2005 ändrade man till indirekt uppvärmning med hjälp av ånga. Det är något som verkligen skulle torde ha påverkat smaken på new maken. Kanske kommer, om en fem–tio år, 2004 vara det sista ”klassiska” Glendronach-året, och whisky fylld från 2006 och framåt kommer anses vara av om inte sämre så iallafall av annan kvalitet? Exemplen på sådana produktionstekniska förändringar som genomförts på specifika destillerier kan förstås göras hur många som helst (se till exempel uppslagsordet Laphroaig).

GlenDronach 2004: (ännu?) inte en hypad vintage – det har gått för kort tid för det – men kanske framöver…?

Det är dock sällan sådana saker som avses när whiskyskribenter diskuterar vintages i whisky.

Ambitionen, särskilt inom skotsk whiskyindustri, är att ett destilleri ska producera i princip identisk new make år efter år. Om man lyckas i denna intention skulle det innebära att vintages generellt inte har samma relevans för whisky som för vin. (Detta argument gäller förstås bara om man inte lägger stor vikt vid själva råvaran, det mältade kornet. Eftersom whisky produceras på en gröda och denna gröda är beroende av vädret ett visst år finns det förstås variationer mellan olika år. Samtidigt är det ofta svårt att veta varifrån kornet för en viss whisky kom. Ett givet år kan inte sägas ha haft en viss typ av skörd i en värld där destillerier köper in malt utifrån, och malten görs på korn som kan vara odlat i ett stort antal olika länder.)

Det finns vintages – och faktiskt hela decennier – som har högre anseende än andra. För att ge ett par svepande exempel: 1980-talets produktion, särskilt åren omkring decenniets mitt, anses av många vara av varierande och ibland tveksam kvalitet. På den andra ändan av skalan: få människor verkar ha mycket att erinra mot whisky lagd på fat på 1960-talet, när den än buteljerades.

Ett modernt exempel på en vintage med högt anseende är Clynelish från 1997. Även min erfarenhet är att det finns gott om bra Clynelish lagd på fat 1997. Man kan dock fråga sig: beror detta verkligen på att Clynelish kokade extra bra sprit just 1997, eller handlar det snarare om att det på brokermarknaden sådär runt år 2012 eller så frigjordes en osedvanligt stor mängd fat från Clynelish, fyllda 1997? En stor mängd fat som i så fall har lett till en ovanligt stor mängd buteljeringar av Clynelish från 1997 under flera år? Är Clynelish 1997 verkligen bättre än Clynelish 1996, eller var det bara så att det inte finns lika många fat tillgängliga för de oberoende buteljerarna med Clynelish från 1996? En titt i whiskybase bekräftar mycket riktigt att det finns mycket mer Clynelish från 1997 än från åren både före och efter.

Hypad vintage: en av många hundra buteljeringar av Clynelish 1997.

Serge Valentin och Angus MacRaild är två inflytelserika whiskyskribenter som gärna talar om vintages. De skriver ofta att en given whisky är ett typiskt uttryck, inte bara för ett visst destilleri, utan också för whisky från det destilleriet och det givna året då whiskyn lades på fat. De är mycket kunniga och har provat cirka en kazziljon fler whiskies än jag. Ändå undrar jag, ibland, om det inte finns ett visst inslag av ”show-off” i deras sätt att tänka och skriva just om vintages. Finns det inte ett liiiiiiitet mått av skitnödighet i att säga saker som att denna single cask Ardbeg lagd på fat 1974 är ett typiskt uttryck för Ardbeg 1974? Att man liksom visar att man minsann till skillnad från den stackars läsaren minsann har provat så himla mycket Ardbeg 1974 att man vet hur det brukar smaka? Jag vet inte, jag.

En viktig skillnad mellan vintages hos vin och whisky bör poängteras. I vinvärlden är vintage det år då skörden gjordes, och det finns en tydlig koppling mellan skörden och vädret just det året och vin från det året. Så är långt ifrån alltid fallet med destillerier, där det istället ofta gäller att skördeåret är året innan whiskyn lades på fat. Smakar du en whisky lagd på fat i januari 1997 är det förstås så att spriten har kokats på korn från 1996 års skörd. I vinmening är den whiskyn en 1996 vintage, inte 1997. Det är omöjligt att utifrån när ett visst fat har fyllts exakt veta vilket års skörd det är som använts för produktionen av spriten som lagts på fat. Vintages i whiskyvärlden är alltså något annat och möjligen mer problematiskt än vad de är i vinvärlden.

*

Detta är ett utdrag ur min kommande whiskybok. För andra texter på denna blogg som hämtats ur mitt manus, kolla här


Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 Tjeders whisky

Tema av Anders Norén