Tjeders whisky

Bara whisky

High Coast, Mackmyra och Spirit of Hven om sexism och herr Murray

I ljuset av den stormande debatten kring Jim Murrays sexistiska smaknoter och den skotska whiskybranschens reaktioner i frågan ville jag ställa frågor till svenska destillerier. Jag hade kunnat vända mig till dem alla, men nöjde mig med de tre produktions- och försäljningsmässigt största: High Coast, Mackmyra och Spirit of Hven. Jag mejlade destilleriernas vanliga ingångsmejladresser samt Roger Melander, Angela D’Orazio och Henric Molin i fredags, och skrev bland annat:

Jag tror ni känner mig bra nog för att veta att jag inte skriver sensationsjournalistik eller att jag gör clickbaitrubriker. Det finns inga dolda fällor i frågorna. Jag är genuint intresserad av hur era företag tänker i frågorna. Mitt fokus är att frågorna ska lyftas, inte att hänga ut eller kritisera.

Jag vet också att organisationer jobbar illa under tidspress och att förfrågningar från media (vilket jag väl här får räkna mig som) nästan alltid kommer med krav på att det ska gå skitfort att få till svar. Så jobbar inte jag. Därför, kom in med svar senast på tisdag kl. 18, så skriver jag ihop något på tisdagkvällen. Då behöver ni inte hålla på med det här över helgen alls.

Jag bad också destillerierna att gärna svara om de inte ämnade svara, om det var den vägen de ville gå, och var alltså tydlig med att jag inte krävde svar så som det kanske kan låta från de citerade passagerna.

Jag citerar mig själv här för att jag vill betona att jag inte är ute efter drev och inte heller efter snabba proklamationer. Att arbeta mot sexism är skitsvårt.

Jag ställde mina frågor nedan också för att jag i ärlighetens namn var lite förbryllad över att de svenska destillerierna var så tysta. I Skottland har snart sagt varenda ägargrupp och en mycket stor mängd oberoende ägda destillerier och oberoende buteljerare yttrat sig. Med tanke både på att Jim Murray sedan många år haft sitt fokus utanför Skottland och mot små, oberoende ägda destillerier och på den mycket längre svenska traditionen att arbeta med frågor om jämställdhet och likabehandling hade jag nog trott att destillerier i Sverige skulle haka på med den typ av programmatiska yttranden som så många i Skottland var snabba med. (Angela D’Orazio skrev en bra text, jag återkommer till det, men det är ju inte riktigt samma sak som att Mackmyra skrev ett yttrande.)

Så då kan vi gå över till frågorna, och svaren på dem. Svaren kom från Henrik Persson (High Coast), Angela D’Orazio (Mackmyra) och Henric Molin (Spirit of Hven). Vi bör se det som skrivits som destilleriernas röster, inte som just dessa personers åsikter.

Mackmyra valde att skriva mer av en löpande text än att beta av frågorna var för sig. Därför kommer deras svar sist. Inga av svaren är klippta i eller redigerade, och inget har utelämnats.

1. Mycket av kritiken i Skottland har hittills fokuserat på Jim Murray och hans publikation The Whisky Bible. Hur har ert samarbete med Murray sett ut fram till nu?

”High Coast Whisky har på förfrågan skickat samples till Jim Murray för bedömning till The Whisky Bible ett fåtal gånger. I övrigt tror jag inte vi har gjort nåt annat samarbete.”

”Spirit of Hven har inte haft något samarbete med Jim Murray och/eller The Whisky Bible. Det vi har gjort genom åren är att sända journalistprover vid vissa nya releaser.”

2. Kommer ert destilleri att se över eller förändra hur ni samarbetar med Murray och The Whisky Bible?

High Coast: ”Vi kommer att se över och tänka till om vi ska skicka samples inför eventuellt kommande utgåvor av The Whisky Bible. Detta gör vi oavsett varje år men just nu lutar det starkt åt att låta bli.”

Spirit of Hven: ”Det är tydligt att vi måste titta mycket närmare på hur våra samarbeten ser ut runt om i världen. Det finns alltid utrymme för självrannsakan. Det är viktigt att whiskyvärlden precis som resten av samhället måste fördjupa, förbättra och intensifiera arbetet med att förhindra diskriminerande eller nedsättande uttryck.”

3. Kommer ert destilleri att fortsätta att använda smaknoter eller betyg eller omdömen från The Whisky Bible som en del av marknadsföringen av era whiskies?

(Om ni inte har använt er av sådant: Kommer ert destilleri framöver att använda betyg från The Whisky Bible som en del av marknadsföringen av era whiskies?)

High Coast: ”Vi har väldigt sällan (eller till och med kanske aldrig) använt omdömen eller betyg från the whisky bible och så kommer det förbli.”

Spirit of Hven: ”Generellt väljer vi inte att använda andras recensioner eller betyg i vår kommunikation med våra kunder. Vi väljer att kommunicera vår, subjektiva bild, av våra produkter. Det gäller oaktat om vem de skulle uttryckts av. Vi förstärks genom denna viktiga debatt i denna uppfattning.”

4. Anser ert destilleri att det finns ett problem med sexism i whiskybranschen? Kan ni ge exempel på sådana problem?

High Coast: ”Det finns ju uppenbarligen problem med sexism i många branscher och det inkluderar även whiskybranschen. Ett sådant problem är exempelvis nedlåtande/sexistiskt språk (som i det aktuella fallet just nu). Ett annat är den överväldigande majoriteten män i betydande positioner eller varför inte den ibland luftade uppfattningen att whisky är en ’mans-dricka’ och de måste göras milda whiskys för kvinnor. Dock vill jag även påpeka att respekten mellan företag i den svenska whiskybranschen är mycket hög.”

Spirit of Hven: ”Ja, tyvärr finns det problem med ojämlikhet, sexism, diskriminering, härskartekniker och nedsättande behandling i whiskybranschen precis som i de flesta andra branscher, och sociala sammanhang. Därför är det oerhört viktigt att arbeta med dessa frågor och ta fram dem i ljuset. Det krävs tyvärr inte mer än en enkel internetsökning för att se tusentals olämpliga exempel.”

5. Vad gör ert destilleri i de här frågorna?

”High Coast Whisky jobbar aktivt med en inkluderande, jämställd och jämlik personalpolitik. Vi söker bland annat gärna kvinnor till lediga roller.

Vi är oerhört noga med att inte själva använda sexistiska formuleringar eller uttryck i vår marknadsföring.

Vi har noll-tolerans mot nedlåtande och/eller sexistiska uttalande om eller mellan anställda.”

Spirit of Hven: ”Alla företag i Sverige har en skyldighet i lag att genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete aktivt arbeta med dessa frågor. Men framförallt har vi en moralisk plikt att motverka och agera kraftfullt och resolut när eller om vi ser ett olämpligt beteende. Vi precis som många seriösa branschkollegor gör en viktigt insats genom våra branschorganisationer; SVL, SPA, LI etc. där vi verkar genom att ställa hårda krav på agerande, etik och moral. Vad gäller sexistisk reklam har vi bland annat en alkoholombudsman som granskar annonsering.”

6. Har ni förslag på förändringar som skulle kunna göra situationen för kvinnor i whiskybranschen bättre?

High Coast: ”Belysa problemen är en bra start. Men också aktivt promota och uppmärksamma framgångsrika och framstående kvinnor, eller män för den delen, som gör betydande insatser för att utplåna sexismen.

Systembolaget har börjat ställa krav på hållbarhet och miljömässighet för att få säljas i deras butiker. Varför inte inkludera krav på handlingsplan för jämställdhet också?”

Spirit of Hven: ”Det vi alla måste göra är att skapa en rättvis, ärlig och schysst bransch. En bransch där alla behandlas bra och likvärdigt, oaktat kön, sexuell läggning, härkomst eller social status. Staten måste intensifiera arbetet med att förbättra arbetslagstiftningen och kontrollera så att det arbetas med SAM [systematiskt arbetsmiljöarbete] i företagen. Branschorganisationerna måste synas mer och förtydliga sitt arbete så att fler företag ansluter sig och börjar arbeta aktivt med dessa och andra viktiga utmaningar.”

Mackmyras svar

Mackmyra skrev alltså en text som inte betade av frågorna var för sig. Jag ville inte klippa och klistra i det för att peta in bitar av en sammanhållen text under olika frågor. Här kommer därför Mackmyras svar i sin helhet:

”Mackmyra Whisky vill först och främst hylla journalisten och debattören Becky Paskin för hennes modiga och rättframma artikel om det sexistiska språkbruk som framkommit i the Whisky Bible, och vi håller med om att som bransch betraktat, borde vi alla ha kommit längre än så här.

Mackmyra Whiskys inställning och hållning är och har alltid varit för inkludering av alla människor, och mot all slags diskriminering. Detta jobb är sedan starten inbyggt i Mackmyras DNA; vi jobbar som alltid med att föra fram diversifiering och ickediskriminering – på och inom arbetsplatserna, med kunder och leverantörer. Men även inom Mackmyra har vi haft våra utmaningar – så avsikten är framöver att hålla stadig kurs och fortsätta att förbättra oss på det planet också.

I den första delen av Mackmyras resa var Jim Murray en viktig del, bland annat med en artikel i the Malt Advocate Magazine, år 2002. Mackmyra skickade då, under dessa tidiga år, in en del whisky för bedömning, dock har Mackmyra aldrig betalat för detta eller för att få komma med i hans Whisky Bible – och oss veterligen så har ingen annan betalat för detta jobb heller.

De enda gångerna Mackmyra har betalat Jim, har varit för inköpta böcker (senast 2012 – 2013) och för mr Murrays arvode som föreläsare på Mackmyra-dagen 2012.

Ska man vidare säga något om Jim, så har hans resande till nya destillerier världen över varit en viktig pusselbit i den nya craft whisky boomen, och Jim har ofta varit först på plats. Således har han varit med och fört fram nya världens whisky, och där också fått många att förstå och upptäcka den. Och Jims kompetens som whiskyprovare är odiskutabel, oavsett vad illa man nu tycker om hans språkbruk idag.

Om någon nu skulle ha en åsikt om varför vi även för fram positiva aspekter här, så är det en del i att vilja behålla debatten saklig.

Vi på Mackmyra ser oss själva som ett upptäcktsresande företag i whiskyupplevelser och en självklar förnyare i en traditionell värld, och vi vill därmed understryka att sexism och objektifiering av människor inte kan och får tillhöra den resan vi är del av.

Således kommer Mackmyra framöver enbart att jobba med personer som använder sig av gott och positivt språkbruk som ej är på någons bekostnad utan snarare styrker och stärker alla inblandade, oavsett medarbetare, kunder eller leverantörer.”

Reflektioner

Svaren innehåller en hel del intressanta tankar, och sådant som jag som så att säga kan sexism men inte branschen inte hade tänkt på. Två exempel: vilka slags krav Systembolaget skulle kunna ställa och på vilka sätt branschorganisationer skulle kunna verka för gemensamma lösningar på frågorna.

Jag kan inte undkomma att Mackmyras svar är mer undvikande och mindre kraftigt än de från High Coast och Spirit of Hven. Då menar jag inte främst vad det gäller just Murray, utan i fokuset på sexismen i sin helhet. Det finns också ett par–tre frågor som de väljer att väja för. Det är ingen slump att de inte svarar på frågan om det där med att promota drycker med hjälp av Jim Murrays smaknoter. De gör nämligen just det på sin hemsida, för både Brukswhisky och Svensk ek:

Och visst är inkludering och antidiskrimering synnerligen viktiga saker, men det är som att de inte riktigt vill peta på termen sexism. Ja, det låter faktiskt nästan som att det inte är Jim Murray som är sexistisk, utan sexism har liksom framkommit i hans bok.

En sak står ut än mer, och kan inte lämnas okommenterad: ”Jims kompetens som whiskyprovare är odiskutabel”. Synnerligen seriösa auktoriteter på whiskyområdet har problematiserat Jim Murrays kompetens som whiskyprovare i många år nu. De över tid stigande och allt märkligare jättehöga betygen på ren vardagswhisky har varit en del av kritiken. En annan är att det inte utifrån hans betyg eller smaknoter går att finna en konsekvent hållning (annat än ogillandet av svaveltoner i sherrylagrad whisky). Ett exempel bland många, många på kritik av Murrays kompetens som whiskyprovare är Angus MacRailds (WhiskySponge) diskussion av Murrays poängsättningar.

Det är också beklämmande att se ord om Jim Murrays odiskutabla kompetens bara en vecka efter att Allt om whiskys chefredaktör Emma Andersson berättat om hur Murray sagt saker som att ”den här whiskyn är som när en japansk kvinna suger av dig” eller att en whisky var ”som när du leker med två fylliga bröst” på en whiskyprovning. Att det sedan tilläggs att de positiva aspekterna lyfts fram för att ”behålla debatten saklig” är också det problematiskt: det antyder att debatten såhär långt inte har varit saklig. Lite grann är det som att Mackmyra säger: vi är emot sexism. Det finns sexism i The whisky bible. Jim Murray har gjort mycket för branschen och är jätteduktig. (Jag håller för övrigt helt med om att han gjort mycket för craftwhisky: han har tidigt satt fingret på små och oberoende ägda destillerier och deras produkter. Och ja, vad gäller sexism inom whisky har låt oss säga 2% av den att göra med just Jim Murray. Men låt oss kalla en spade en spade, ändå.)

Minns också detta: ett företags röster betyder inte att alla människor på företaget helt eller ens delvis delar dessa röster. När Becky Paskin skrev texten som startade hela denna kraftiga rörelse mot sexism i whiskybranschen var Angela D’Orazio på Mackmyra en av många kvinnor som tog ställning mot Jim Murrays språkbruk och pekade på de hinder som finns i vägen för kvinnor i branschen. Hon skrev då om hur ”this type of language has to be abolished” och att ”if any of us [kvinnor i whiskybranschen] are thinking any thoughts of inviting more great women into it, we can’t really do a wholehearted invitation without a warning, because of texts like these”. Hon påpekade vidare att ”This very language takes down most of the work [alltså för att få in mer kvinnor i whiskybranschen] done up and until now on that – it actually takes us right back to the last century when it was comme-it-faut to say things like these and still get away with it.” Och: ”[…] the cost is on us, the women. If it would be only on him [Jim Murray], that would have been one thing. But it never is, that’s the point. The cost is on us and the language continues to objectify and sexualise women.”

Det finns en värld av skillnad mellan Angelas tydliga ställningstagande och Mackmyras ställningstagande.

 


Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

1 Kommentar

  1. Anders Gjörling 2 oktober 2020

    Bra skrivet! Det finns alldeles för många tillfällen när de som fått för mycket makt missbrukar den. Jag var med tillsammans med Hasse Nilsson och Henrik Aflodal på Glen Grants 170 års jubileum då han från scen gjorde ner Dennis Malcolms jubileumswhiwky som svaveldoftande och alla församlade whiskyjournalister inkl Dom Roskrow och Neil Bradley bara tittade på varandra och undrade vilken whisky JM hade smakat på eftersom ingen hittade detta. Sexismen där kom senare där de italienska kvinnorna från Campari flydde i skaror.

Lämna en kommentar

© 2024 Tjeders whisky

Tema av Anders Norén